• Asociaţii proprietari

      Eliminarea fraudelor financiar contabile şi a muncii "la negru".
      Obţinerea de credite avantajoase ,cu dobândă subvenţionată pentru lucrări de reabilitare, consolidare, modernizare.
      Obţinerea de finanţări nerambursabile pentru proiecte în cadrul asociaţiei de proprietari.
      Posibilitatea deschiderii de conturi la orice bancă.
      Posibilitatea retribuirii tuturor celor care se implică în activităţi prectice sau cu răspundere în cadrul asociaţiei.
      Posibilitatea iniţierii de către proprietar a unor afaceri în numele asociaţiei de proprietari.
      Aplicarea unor programe sociale de sprijinire a persoanelor cu dficultati financiare.
      Posibilitatea contorizării individuale a consumurilor de apă,gaze,etc.
      Posibilitatea asociaţiei de a deveni intermediar de servicii publice şi colector de taxe şi impozite locale, activităţi aducătoare de venituri.
      Posibilitatea concesionării /inchirieii spaţiilor verzi din jurul clădirii.

      Mănoiu Otilia - consilier protecţia mediului şi asociaţii de proprietari

      Mareş Mariana - agent de mediu