• Avertismente şi sancţiuni

      Avertismentele şi sancţiunile se emit pe baza nerespectării legislaţiei naţionale şi locale de mediu, ca efect al responsabilităţii civice şi comportamentului faţă de spaţiul environmental. Problemele pe care aceste documente doresc să le rezolve, se referă la agresiunile faţă de mediu manifestate prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice tip,arderile necontrolate în spaţiu deschis,contaminarea apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice,distrugerea spaţiilor verzi,neconcordanţe peisagistice şi gospodăreşti în raport cu sezonul,aspecte administrative şi tehnice din spaţiile locative private şi comune.

      Pentru a preîntâmpina astfel de intervenţii legale, Compartimentul Protecţia Mediului vă recomandă să vă informaţi cu privire la recomandările Primăriei oraşului Videle şi să respectaţi legislaţia naţională şi locală în vigoare.

      Pentru a preveni extinderea unor fenomene infracţionale ,vă recomandăm să adoptaţi o atitudine civică şi să anunţaţi în timp util autorităţile, sesizările dumneavoastră(scrise) fiind protejate legal de avantajul anonimatului.Şi nu uitaţi:

Numai printr-o atitudine civică ne putem bucura de un mediu curat!