• Protecţia Civilă

      Protecţia Civilă în cadrul primăriei oraşului Videle

      Protecţia civilă din cadrul Primăriei oraşului Videle a ţinut pasul cu evoluţia conceptului de ,,Protecţie Civilă de la nivel naţional conform legislaţiei în vigoare la momentul respectiv.
      O dată cu transformarea localităţii Videle în oraş în anul 1968, se înfiinţează Statul Major A.LA. (Apărarea Locală Antiaeriană) al oraşului Videle, condus de un salariat civil, numit de Consiliul Popular, ce funcţiona în baza legii din 1952 privind ,,Apărarea Locală Antiaeriană.
      Legea 2/1978- Legea Apărării Civile transformă Statul Major A.L.A. al oraşului Videle în Statul Major al Apărării Civile, condus de un salariat civil prin cumul cu alte funcţii din cadrul primăriei Videle. în această perioadă s- a conturat ideea pregătirii populaţiei şi a factorilor de decizie cu atribuţii pe linia protecţiei civile pentru a putea face faţă în condiţiile unor situaţii de dezastre.
      Oraşul Videle a fost afectat de inundaţii catastrofale în anul 1974, datoriata ieşirii din matcă a râului Glavacioc, în urmă unor ploi abundente, fiind afectate un număr mare de gospodării şi anexe gospodăreşti ale cetăţenilor din Videle, terenuri agricole şi grădini, precum şi obiective social- culturale (şcoli, drumuri , străzi, poduri, podeţe, reţele electrice şi reţele de canalizare, etc)..
      Statul Major A.L.A. din cadrul primăriei Videle şi- au adus contribuţia împreună cu salariaţii din oraşul Videle pentru depăşirea momentului greu datorat inundaţiilor, asigurând supravieţuirea populaţiei civile şi înlăturarea cât mai repede a urmărilor negative ale inundaţiilor.
      Datorită inundaţiilor se conturează ideea construirii unui dig de apărare pe râul Glavacioc, de la podul C.F.R. până la podul de la Cartojanca. în anii 1980 s- a început construcţia digului de apărare de la podul rutier de la confluenţa Glavaciocului cu Sericul spre podul C.F.R. nefinalizat din păcate datorită lipsei fondurilor băneşti.
      Legea 106/1996 privind protecţia civilă , introduce conceptul european de ,,protecţie civilă, compartimentul fiind condus de un inspector prin cumul cu funcţia de administrator, până în anul 2004 când s- a impus separarea celor două funcţii, compartimentul Protecţie Civilă din cadrul primăriei Videle fiind încadrat cu un inspector.
      Inspectorul de protecţie civilă, asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă, participă la pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi a populaţiei, asigură coordonarea secretariatului tehnic al comitetului local pentru situaţii de urgenţă , coordonează activitatea centrului operativ cu activitate temporară ce se înfiinţează la apariţia unor situaţii de urgenţă..
      Inspectorul de protecţie civilă din cadrul primăriei Videle, este funcţionar public şi pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, este învestit, în calitate de inspector de protecţie civilă, cu exerciţiul autorităţii publice.